نوشته‌ها

چاپ کتاب شعر، رمان و داستان

چاپ کتاب شعر، رمان و داستان

یکی از حیطه‌های فعالیت انتشارات نارون پاب چاپ و نشر کتاب در حوزه شعر، رمان و داستان می‌باشد. در واقع یکی از قد‌م‌های اصلی معرفی آثار و پیشرفت در حیطه داستان و شعر آن است که افراد اشعار و یا داستان‌های خود را بعد از نگارش چاپ و منتشر نمایند. این کار مزیت‌های زیادی برای آنها می‌تواند داشته باشد. اولین مزیت آن این است که حقوق مادی و معنوی اشعار، داستان و رمان خود را محفوظ می‌کنند. در این مزیت، افراد دیگری نمی‌توانند با دسترسی به اشعار و یا داستان و رمان چاپ نشده فرد دیگر، آن را به نام خود چاپ و منتشر سازند. مزیت دوم و مهم آن این است که فرد مخاطبین گسترده‌ای پیدا می‌کند و می‌تواند آثار خود را به بهترین شکل ممکنه در معرض عموم قرار دهد و بازخورد اخذ کند. یکی از خدمات انتشارات نارون چاپ کتاب شعر، رمان و داستان است.

چاپ کتاب شعر، رمان و داستان

برای چاپ کتاب شعر، رمان و داستان مراحل مختلفی وجود دارد. این مراحل معمولاً در چاپ کتاب در حیطه‌های مختلف نیز یکسان است اما برای چاپ کتاب شعر، رمان و داستان تفاوت‌‌های اندکی وجود دارد.

اولین مرحله چاپ کتاب شعر، رمان و داستان آنست که محتوای اصلی متن باید به دقت خوانده شود تا تعیین گردد آیا متن اصلی ارزش و اعتبار کافی را دارد یا خیر. این مرحله بسیار مهم است و دقت در آن می‌تواند جلوی اتلاف وقت و انرژی و زمان را بگیرد. منظور از بررسی ارزش و اعتبار آن است که در مرحله اول بررسی شود که آیا متن قوی نگارش شده است یا خیر و اینکه احیاناً متن اصلی قطعاً متعلق به درخواست دهنده فعلی باشد.

مرحله دوم، به دست ویراستاران می‌باشد. ویراستاران مختلف تن را بررسی نموده و به دنبال آن خواهند بود که ضعف‌های نگارشی و متنی را رفع و رجوع نمایند. نویسنده از چه زبانی استفاده کرده است؟ آیا متن انسجام کافی را دارد؟ اگر در متن اصلی کتاب شعر، داستان و رمان مسائل و موارد حساسی است می‌باید در این مرحله تغییر کند و یا اینکه بازنویسی شود.

مرحله سوم، مرحله صفحه‌آرایی و چاپ و نشر می‌باشد. در این مرحله کتاب آماده چاپ می‌گردد و با طراحی جلد مناسب و صفحه‌آرایی روانه چاپ خانه می‌شود.

در چاپ کتاب شعر، داستان و رمان می‌بایست تقسیم‌بندی‌های مناسب به عمل آید. این که داستان کوتاه و بلند نگارش شده است و یا شعر از چه نوعی است (شعر نو و یا شعر کلاسیک و سنتی) اهمیت دارد و می‌توان بر حسب ماهیت آن اقدامات لازم را در آن راستا انجام داد.

برای جلو گیری اتلاف زمانو سریعتر کردن کار بررسی و چاپ کتاب عزیزان می‌توانند نمونه‌ای از کار خود را به دفتر انتشارات که در صفحه تماس با ما آدرس ایمیل ما آمده است ارسال نمایند. اینکه تمامی اشعار یک دفتر شعر قوی و ارزنده باشد ملاک کار نیست چون یقیناً حتی شاعران قوی نیز تمامی اشعارشان به یک اندازه قوی و با کیفیت نیستند.

تعداد تیراژ چاپ کتاب شعر، داستان و رمان می‌تواند به دو روش تعیین گردد. اول اینکه انتشارات بر حسب تجربه خود و برحسب ارزیابی که از اثر نموده است و میزان تخمین برای فروش آن، تیراژ را به نویسنده پیشنهاد می‌کند. در دومین روش نویسنده خود پیشنهاد تعداد تیراژ را می‌دهد و انتشارات نیز بر اساس پیشنهاد خود نویسنده اثر تعداد تیراژ را می‌بندد.