نوشته‌ها

قرار داد درصدی در چاپ کتاب چگونه محاسبه می شود؟

قرار داد درصدی در چاپ کتاب چگونه محاسبه می شود؟

در بسیاری از کتابها نوشته‌هایی دباره حقوق مادی نویسنده یا مترجم دیده‌ایم. نویسنده یا مترجم بعد از عقد قرار داد با ناشر، درباره عواید مادی آن با ناشر به تفاهم می‌رسد که این تفاهم حقوق مادی مولف یا مترجم را محفوظ می‌کند. در اصل یکی از مهمترین موارد و بندهای مربوط به قرارداد چاپ کتاب موارد مربوط به حقوق مادی مولف یا مترجم است. امروزه در بند حقوق مادی مترجم یا مولف پرکاربردترین نوع قرار داد درصدی است. بسیاری از مولفان تازه کار یا باتجربه با این سوال مواجه هستند که قرار داد درصدی در چاپ کتاب چگونه محاسبه می شود؟ در این مطلب با ذکر مثال به بیان دقیق قرارداد درصدی در قرارداد چاپ کتاب خواهیم پرداخت.

قرار داد درصدی در چاپ کتاب چگونه محاسبه می شود؟

مهمترین مواردی که در فرمول تعیین قرارداد درصدی دخیل است قیمت درج شده کتاب و تعداد تیراژ می‌باشد. تعداد تیراژ کتاب و قیمت کتاب بر اساس نظر و صلاحدید ناشر و مولف یا مترجم به صورت همزمان تعیین می‌گردد. همچنین، ناشر با توجه به تحلیلی که از بازار کتاب نموده است و اینکه کتاب چقدر در بازار مخاطب خواهد داشت و چقدر نیاز وجود دارد اطلاعاتی در خصوص هم تعداد تیراژ و هم قیمت کتاب به مترجم یا مولف می‌دهد.

همچنین یکی از مولفه‌های مهم در تعیین قیمت درصدی عدد درصدی است که مولف یا مترجم با ناشر توافق می‌کند. تقریباً می‌توان گفت هیچ چیز غیرشفافی در محاسبه قیمت درصد حق مادی مولف یا مترجم وجود ندارد. در زیر مثالی از حق مادی مترجم و یا مولف در کتاب آمده است.

فرض کنید که درصد تعیین شده برای حق مولف و یا مترجم ۲۰ درصد است. از طرف دیگر تعداد تیراژ چاپ شده ۱۰۰۰ نسخه و قیمت پشت جلد کتاب نیز ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد. با این اطلاعات حقوق مادی مولف یا مترجم را می‌توان محاسبه نمود: 

همانطور که از فرمول بالا مشاهده می‌کنید، ۲۵۰۰۰ هزار تومان که قیمت کتاب است ضربدر تعداد تیراژ کتاب شده است (۱۰۰۰ نسخه) و نهایتاً ضربدر میزان عدد درصد شده و مجموع تقسیم بر ۱۰۰ شده است. عدد بدست آمده که ۵ میلیون تومان می‌باشد حقوق مادی مترجم یا مولف می‌باشد و نشر موظف است تا این مبلغ را به مترجم یا مولف کتاب ارایه کند.

بخش های اصلی محتوای کتاب در چاپ کتاب

بخش های اصلی محتوای کتاب در چاپ کتاب

تقریباً می‌توان گفت تمامی کتابهایی که چاپ و منتشر شده‌اند و در آینده نیز چاپ و منتشر خواهند شد شاکله محتوایی یکسانی دارند. منظور از شاکله همان چارچوب تشکیل دهنده است. محتوای اصلی یک کتاب از سه بخش صفحات پیش از متن، صفحات اصلی و صفحات پس از متن تشکیل شده است. منظور از محتوای اصلی همان محتوایی است که نویسنده کتاب آن را تدوین و نگارش یا ترجمه نموده است. منظور از صفحات پیشایند به صفحاتی گفته می‌شود که قبل از محتوای اصلی و منظور از صفحات پس آیند صفحاتی است که بعد از صفحات اصلی می‌آید. صفحات اصلی ماهیت متفاوتی دارد و این طبیعی است، اما صفحات پیشایند و پسایند معمولاً از اصول و قوانینی پیروی می‌کند و این قوانین مشخص می‌کنند که این صفحات با چه ترتیبی و با چه محتوایی می‌بایست در کتاب باشند. در زیر به موارد مختلف و بخش های اصلی محتوای کتاب در چاپ کتاب می‌پردازیم.

بخش های اصلی محتوای کتاب در چاپ کتاب

صفحات پیشایند کتاب که قبل از متن اصلی کتاب می‌آیند به ترتیب عبارتند از:

۱- صفحه مربوط به بسم الله…

۲- صفحه مربوط به عنوان فرعی

۳- صفحه مربوط به عنوان اصلی

۴- صفحه شناسنامه

۵- صفحه اهدا

۶- سخن ناشر

۷- فهرست مطالب

۸- مقدمه یا پیشگفتار و یا یادداشت‌ها

همانگونه که مشاهده می‌کنید ترتیب صفحات پیشایند در بسیاری از کتابها به این شکل است و شاید در برخی کتابها برای مثال پیشگفتار و یا صفحه اهدا وجود نداشته باشد که طبیعتاً حذف می‌شود.

ترتیب صفحات پسایند کتاب به شکل زیر است:

۱- ضمایم (پیوست‌ها)

۲- کتابنامه

۳- لغتنامه (فهرست واژگان)

۴- منابع (نمایه کتاب)

لازم به ذکر است که تمامی کتابها معمولاً شامل همه چهاربخش فوق نمی‌باشند اما کتابهایی که ویراستاری خوبی شده‌اند و کار دقیقتری بر روی آنها شده است معمولاً دو یا ۳ بخش از بخش‌های فوق را دارند. کتابهای علمی که ضرورتاً بخش منابع را در خود دارند زیرا بدون ارایه فهرست منابع نمی‌توان محتوای یک کتاب را قابل استناد قلمداد نمود.

بنابراین اگر قصد دارید خود به تدوین کتاب‌تان برای آماده‌سازی جهت چاپ آن بپردازید می‌توانید این ترتیب را اصول کار خود قرار دهید. درباره هریک از بخش‌های صفحات پیشایند و پسایند توضیحات مفصلی وجود دارد. اما برای افرادی که با کتاب آشنایی دارند معمولاً با مفاهیم ان آشنا هستند. در صفحات پیشایند منظور از شناسنامه کتاب همان مجوزهای لازم است که جهت چاپ و نشر کتاب باید دریافت شوند. معمولاً در شناسنامه کتاب شماره شابک و اطلاعات فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) درج می‌شود. همچنین نام ذقیق نویسنده یا نویسندگان و انتشارات و محل انتشارات آورده می‌شود.

در صفحات پسایند منظور از ضمایم آن است که احتمالاً نویسنده در طول نگارش متن عکسها یا نمودارهایی داشته باشد و یا هر آنچه که آوردن آن در داحل متن کتاب ضروری یا به صلاح نبوده و در پیوست‌های کتاب آمده است.

لغتنامه نیز می‌تواند در برخی کتابها به این دلیل آمده باشد که شاید در محتوای کتاب برخی لغات استفاده شده باشد که نیاز به ترجمه یا توضیح باشند که در این بخش آورده می‌شود.

در نهایت می‌توانیم اینگونه جمع‌بندی کنیم که تمامی بخش‌های پیشایند و پسایند در یک کتاب مهم و دارای ارزش و کاربرد خاصی هستند. مولفان موظفند برخی از این قسمت‌ها بالاجبار ذکر نمایند و برخی از آنها را در صورت عدم تمایل حذف نمانید. برای مثال همانطور که گفته شد صفحه اهدا کاملاً بسته به سلیقه مولف است و ناشر نیز نمی‌تواند هیچگونه اجباری به نوینسده در این خصوص داشته باشد. اما شناسنامه کتاب حتماً می‌بایست ذکر شود. شناسنامه کتاب صرفاً در کتابهایی وجود ندارد که به صورت غیرقانونی و یا بدون مجوز چاپ و نشر شده‌آند. البته منظور از شناسنامه کتاب، شابک و یا فیپایی است که از حانه کتاب و کتابخانه ملی اخذ شده‌است و قابل پیگیری و رویت در وب سایت کتابخانه ملی می‌باشد. سایر اطلاعات مندرج در بخش شناسنامه کتاب نمی‌تواند اصالت و یا قانونی و غیرقانونی بودن کتاب را مشخص کند.

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ

ویرایش کتاب نقش ویراستار در فرآیند چاپ کتاب است. ویراستار در چاپ کتاب سعی می‌کند محتوا و ظاهر کتاب را طوری آماده‌سازی کند که خواننده به راحتی آن را مطالعه کند و از مطالعه لذت بیشتری ببرد. ویراستاری مانند هرس کردن درخت است. هرس کردن درخت باعث پربارتر شدن رشد و بار دهی درخت می‌شود اما نمی‌تواند در میزان میوه و طعم و مزه آن دخالتی داشته باشد؛ اما می‌تواند پتاسیل درخت را بالاتر برده و آن را آماده باردهی کند. در صورتی که متن نوشته شده مولف قوی نباشد صرفاً با ویراستاری نمی‌توان چیزی را عوض کرد اما اگر متن نگارش شده قوی باشد ویراستاری قوی نیز می‌تواند تاثیرگذاری آن را دوچندان کند. چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ به چهار دسته تقسیم می‌شود که به صورت مشروح در پایین آمده است.

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ

انواع ویرایش عبارتند از:

۱- ویرایش صوری

۲- ویرایش نگارشی

۳- ویرایش علمی

۴- ویرایش جامع یا بنیادی

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ : ویرایش صوری. در ویرایش صوری بیشتر به اعمال تغییرات در ظاهر نوشتار یا متن کتاب صورت می‌گیرد. برای مثال اگر در متن نوشتار کتاب اسم لاتینی آمده باشد می‌بایست در پاورقی به لغت لاتین آن هم اشاره شود. همچنین، یکی از مهمترین بخش‌های کتاب فهرست مطالب است. با فهرست مطالب که در صفحات آغازین کتاب می‌آید خواننده می‌تواند کلیتی از محتوای کتاب دریابد. برخی از کتابها انسجام خوبی در نوشتار خود ندارند که یکی از دلایل آن عدم پاراگراف‌بندی خوب است. از مسئولیت‌های ویراستار صوری آن است که بتواند پاراگراف‌بندی نوشتار را خوب انجام دهد.

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ : ویرایش نگارشی. در ویرایش نگارشی ویراستار توجه خود را به متن متمرکز می‌کند و در واقع به حریم سبک صاحب اثر نزدیک می‌شود. در این نوع ویراستاری بیشتر بر ساختارهای زبانی و دستور زبان و اصلاح واژه‌‎ها و جمله‌های بی‌معنی و متناقض توجه می‌شود. برای مثال کنترل املای کلمات، افزودن توضیحات ضروری، یکدست کردن نثر متن و گزینش واژگان مناسب از مسئولیت‌های اصلی این نوع ویراستار است.

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ : ویرایش علمی. ویراستاری علمی نه به صورت متن توجه می‌کند و نه به نگارش متن بلکه مستقیماً محتوای متن توجه می‌کند. برای مثال، تضمین درستی متن ترجمه شده و تقابل آن با متن اصلی، اصلاح و تغییر اشکالات علمی، اظهار نظر علمی و اساسی در مورد کتاب از جمله مهمترین نقش‌های ویراستار علمی می‌باشد. ویراستار علمی معمولاً مرتبط با محتوای کتاب تخصص دارد. مثلاً اگر کتاب، کتابی علمی و در حیطه مثلاً شیمی نوشته شده باشد، ویراستاری علمی معمولاً فردی است که در رشته شیمی تخصص لازم را دارد.

چاپ کتاب و انواع ویرایش در فرآیند چاپ : ویرایش جامع. ویراستار جامع یا بنیادی به ویراستاری گفته می‌شود که همه نوع ویراستاری که در فوق ذکر شده را می‌تواند انجام دهد. ویراستاری بنیادی یا ویراستار بنیادی را معمولاً به سختی می‌توان پیدا نمود زیرا هریک از این نوع ویراستاری‌ها تخصص زیادی می‌خواهد. اما اگر فردی بتواند همه انواع ویراستاری را انجام دهد بسیار با ارزش است و باعث می‌شود که کار یکدست‌تر شود زیرا همه انواع ویرایش‌ها از زیر دست یک نفر بیرون می‌آید.

چاپ کتاب

چاپ کتاب

چاپ کتاب یکی از حرفه‌‌هاب بسیار جذاب و در عین حال بسیار مهم در هر کشوری است. مهمترین عامل انتقال فرهنگ از زمانهای گذشته تا کنون نوشتن و نشر آن بوده است و علی رغم گذشت سالها و قرن‌ها هنوز چاپ و نشر به عنوان اصلی‌ترین ابزار انتقال دانش و فرهنگ به کار برده می‌شود. چاپ کتاب تلفیقی از ذوق و استعداد می‌باشد که با یک حرکت فرآیندی و سیستم‌وار به سرمنزل مقصود می‌رسد. موسسات و انتشارات فراوانی در ایران و جهان هم اکنون به چاپ و نشر کتاب مبادرت می‌ورزند و هریک از آنها تنها گوشه‌ای از رسالت نشر و چاپ را در دست دارند. موسسه نارون نیز با هدف ایجاد بستری برای چاپ و نشر آثار فاخر علمی و غیرعلمی جندسالی است در حیطه چاپ کتاب فعالیت دارد. در این موسه برای اولین بار یک گروه علمی تخصصی از رشته‌های مختلف دانشگاهی به کار گرفته شده‌اند تا قبل از هرچیزی بتوانند بهترین آثار معرفی شده را انتخاب کرده و آنها را تحلیل و بررسی کنند. همچنین، این هیئت علمی به بررسی نویسندگان برتر در حیطه‌های مختلف می‌پردازند تا در صورت امکان کتابی را با موضوع مشخص تالیف نماید و به چاپ و انتشار آن پرداخته شود.

چاپ کتاب و مراحل مختلف آن

از دیدگاه علمی و آنچه که در کتابهای مرتبط با چاپ و نشر کتاب آمده است، مراحل چاپ را به چهار بخش اصلی تقسیم نموده‌اند:

۱- بررسی کتاب

۲- آماده‌سازی

۳- چاپ

۴- صحافی

در مرحله بررسی چاپ کتاب معمولاً با بهره‌گیری از متخصصان مرتبط به محتوابی اصلی اثر سعی می‌گردد از جوانب مختلفی اثر معرفی شده به بحث و بررسی گذاشته شود که آیا ملاک‌ها و یا فاکتورهای لازم برای چاپ و نشر را دارد یا خیر. بسیاری از آثاری که برای چاپ و نشر به انتشارات ارسال می‌شوند واقعیت دارای استاندارد خوب برای تبدیل شدن به یک اثر چاپ شده نیستند. هیئت علمی متخصص انتشارات نارون با بررسی دقیق و همه جانبه محتوای کتاب، رفرنس‌های کتاب، موضوع کتاب و میزان کارایی آن تعیین می‌سازند که آیا کتاب اعتبار و ارزش لارم را برای چاپ  نشر دارد یا خیر. متاسفانه با روز افزون شدن انتشارات کم اعتبار که هدف خود را صرفاً برای درآمدسازی گذاشته‌اند بازار کتاب در سالهای اخیر به سمت و سویی رفته است که کتابهایی با محتوای کم ارزش در بازار کتاب وارد شده است و این مساله هزینه‌ها و اتلاف سرمایه و وقت بسیاری را تحمیل نموده است.

در مرحله آماده سازی، بعد از بررسی محتوای علمی، ویراستاران متخصص به تحلیل محتوای اصلی کتاب می‌پردازند. در این مرحله ویراستار نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد. جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید کنار هر نویسنده خوب یک ویراستار خوبی نیز وجود دارد. بله، ویراستار و کار وی باعث می‌شود که انتقال مضمون اصلی پیام به درستی و با دقت تمام و شفافیت خوبی به خوانندگان انتقال یابد. این طبیعی است که مولف در طول نگارش کتاب مرتکب اشتباهاتی در منسجم سازی و ساختارسازی کتاب شود. ویراستاران با بررسی انسجام متن کتاب و ارایه کمک‌های دیگر مانند فهرست نویسی دقیق، تدوین کتابنامه و نمایه خوب و حذف و اضافات در داحل متن، مطالعه کتاب را برای خوانندگان مطلوب سازد.

سومین مرحله، مرحله چاپ کتاب است. در این بخش، برخی دیگر از طریف‌کاری‌ها اتفاق می‌افتد. اینکه محتوای کتاب غلط املایی نداشته باشد و در قطع خوب و کاربردی چاپ شود بسیار مهم است. نمونه‌خوان به کسی گفته می‌شود که متن ویراستاری شده کتاب را به دقت می‌خواند تا اشتباهاتی که حتی ممکن است از زیردست ویراستار عبور کرده باشند را مشخص ساخته و آن را رفع و رجوع کند. بسیاری از کتابها دارای قطع خوبی نمی‌باشند. منظور از قطع کتاب همان اندازه فیزیکی کتاب است. همچنین یکی دیگر از موارد مهم این بخش، تصمیم گیری بر روی تعداد تیراژ و قیمت کتاب است (مشاهده لینک دیگر: چاپ کتاب با تیراژ پایین).

صحافی کتاب نیز آخرین مرحله از مراحل تولید و چاپ کتاب است. در مرحله صحافی، کتاب مجلد می‌شود و برای توزیع و فروش آماده می‌گردد. نکات بسیاری زیاد در صحافی کتاب وجود دارد که اعم از: نوع جلد مورد استفاده، بزرگی یا کوچکی عطف کتاب، چسب مورد استفاده در صحافی کتاب (چسب نرم و یا چسب سخت و انعطاف‌ناپذیر و …). توجه به هریک از این موارد باعث می‌شود که خواننده کتاب از خواندن کتاب مورد نظر لذت ببرد (مشاهده لینک دیگر: مراحل چاپ کتاب و مفاهیم مختلف آن).

مجورهای چاپ کتاب

همانگونه که قبلاً در مطالب دیگر نیز ذکر شده است برای کتاب معمولاً ۴ مجوز اصلی دریافت می‌گردد. این مجوزها برای اخذ کتاب ضروری است. اگر مجوزی برای کتاب گرفته نشده باشد مانند حالتی است که محصولی تولید شده است بدون اینکه نام کارخانه و مالک آن درج شده باشد. یقیناً اگر این محصول خوب و با کیفیت باشد احتمال دارد افراد سودجو آن را به نام خود تمام کرده و امتیازهای آن را به خود اختصاص دهند. بنابراین، برای اینکه امتیازهای مادی و معنوی کتاب در اختیار صرفاً مولف آن باشد، ناگزیر باید مجوزهای آن اخذ گردد (مشاهده لینک دیگر: چاپ کتاب با مجوز رسمی).

۱- شابک

۲- فیپا

۳- مجوز قبل از چاپ

۴- فرم اعلام وصول

انواع روشهای چاپ کتاب

چاپ کتاب به روشهای مختلفی صورت می‌گیرد. دو نمونه از معروفترین روشهای چاپ کتاب چاپ افست و چاپ دیجیتال است. در یک کلام می‌توانیم بگوییم که در تیراژ پایین چاپ افست به صرفه‌تر از چاپ دیجیتال می‌باشد. اما اگر مولف و انتشارات تصمیم گرفتند که چاپ کتاب را در تیراژ بالا ارایه نمایند می‌بایست از چاپ دیجیتال استفاده شود.

خدمات انتشارات نارون در چاپ کتاب

انتشارات نارون در حیطه چاپ کتب خدمات زیر را به دانشجویان، اساتید و مولفان عزیز ارایه می‌کند:

تحلیل بازار و معرفی موضوعاتی برای نویسندگان جهت پدید آوردن آثار علمی و غیرعلمی برحسب نیاز بازار کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب

بررسی دقیق و علمی محتوای کتاب و توصیه و پیشنهاد تغییرات اساسی

اخذ مجوزهای قانونی چهارگانه برای کتاب

تعیین دقیق هزینه‌های چاپ کتاب

ارایه خدمات ویراستاری علمی، نگارشی و فنی

ارایه خدمات ترجمه تخصصی

ارایه خدمات مرتبط با چاپ و صحافی کتاب

ارایه خدمات و مشورت‌های مرتبط با فروش و بازاریابی کتاب

چاپ کتاب دانشگاهی در تمام رشته ها

چاپ کتاب دانشگاهی در تمام رشته ها

یکی از فعالیت‌ها و حیطه‌های چاپ کتاب نارون چاپ کتاب دانشگاهی در تمام رشته ها می باشد. بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان برای چاپ و نشر آثار و مکتوبات خود نیازمند انتشارات هستند که بتواند در مدت زمان سریعی به نشر آثار آنها بپردازد. چاپ کتاب نارون این امکان را در اختیار دانشگاهیان و اساتید و دانشجوها قرار داده است که بتوانند در اسرع زمان و به شکلی حرفه‌ای از خدمات چاپ و نشر همکاران و متخصصان ما بهره‌مند شوند. چاپ نارون در حیطه ها و رشته‌های دانشگاهی مختلفی تاکنون اقدام به چاپ کتاب نموده است که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

چاپ کتاب دانشگاهی در تمام رشته ها

چاپ کتاب دانشگاهی در رشته روانشناسی

چاپ کتاب دانشگاهی در رشته مشاوره و راهنمایی

چاپ کتاب دانشگاهی در رشته کودکان استثنایی

چاپ کتاب دانشگاهی در رشته مدیریت

چاپ کتاب دانشگاهی در رشته جغرافیا

چاپ کتاب دانشگاهی در رشته مهندسی کشاورزی

و چاپ کتاب در رسایر رشته‌های مهندسی و علوم پایه

چاپ کتاب نارون با توجه به رسالت و هدف خود در انتخاب آثار و نشر آنها معمولاً بررسی دقیقی بر روی آثار ارایه شده در حیطه‌های آکادمیک و دانشگاهی انجام می‌دهد. این بررسی اثر توسط متخصصان زبده  هر رشته انجام می‌شود که تضمین دهد آیا کتابی که قرار است چاپ شود حرف جدیدی در حیطه خود ارایه می‌دهد یا خیر.

در مرحله بعدی چاپ کتاب دانشگاهی در تمام رشته ها متخصصان و همکاران ما به آماده‌سازی کتاب ارسال شده می‌پردازند. مرحله آماده‌سازی اثر بعد از تایید در مرحله بررسی شروع می‌شود. در مرحله آماده سازی کتاب ویراستاری می‌شود و طراحان زبده به طراحی و صفحه‌آرایی کتاب می‌پردازند. ویراستاری کامل و بنیادی در سراسر کتاب توسط ویراستاران متخصص انجام می‌گرذد.

در مرحله سوم، کار برای چاپ ارسال می‌گردد. در این مرحله سعی می‌گردد که بحث بر روی تیراژ کتاب، مجوزهای قانونی و طراحی جلد و نوع چاپ بهترین تصمیم‌های ممکنه اخذ شود. کلاً همانطور که قبلاً مطرح شد سه نوع مجوز برای کتاب دریافت می‌گردد که عبارتند از:

– شابک

– فیپا

– فرم مجوز قبل از چاپ

تمامی مجوزهای قانونی و رسمی که برای چاپ و فروش کتاب مهم هستند از طریق انتشارات نارون دریافت می‌گردند. مولف در هیچکدام از این مراحل درگیر نیست و ناشر می‌بایست تمامی مجوزها را دریافت نموده و کتاب را به لحاظ قانونی آماده چاپ نماید.

تعداد تیراژ که در هزینه های چاپ کتاب تاثیر گذار است توسط ناشر و مولف از طریق همفکری و مشورت تعیین می‌شود تا بهترین تصمیم در این باره گرفته شود. درباره درصد فروش و حقوق مادی و قانونی اثر نیز هنگام اخذ قرار داد تمامی موارد روشن و مشخص می‌گردند.

هزینه چاپ کتاب چقدر است؟

هزینه چاپ کتاب چقدر است؟

بسیاری از پژوهشگران و یا مولفان اطلاعات دقیقی از هزینه‌های چاپ کتاب ندارند. واقعیت این است که چاپ کتاب مراحل مختلف و نسبتاً زیادی دارد و هر مرحله آن مستلزم صرف هزینه‌هایی است. هزینه چاپ کتاب بسته به سلایق مولف و کیفیت چاپ ناشر می‌تواند متنوع و مختلف باشد. مولفان در نظر داشته باشند برای تعیین دقیق هزینه چاپ کتاب می‌بایست فاکتورهای مختلفی را در نظر گیرند. در زیر به ذکر برخی از این فاکتورها خواهیم پرداخت.

هزینه چاپ کتاب چقدر است؟

اینکه بخواهیم فرمولی را در نظر بگیریم و به واسطه آن فرمول هزینه‌ای به مولف اعلام نماییم در واقعیت کار دقیق و درستی نخواهد بود. هزینه چاپ کتاب بسته به موارد مختلفی است. برای مثال، شاید دو مولف در طول یک زمان هر دو با یک کتاب با تعداد صفحات، تیراژ، و نوع چاپ یکسان هزینه‌های مختلفی را در بر دارند. برای مثال، فرض کنید دو کتاب با تعداد صفحات و تعداد تیراز یکسانی دارید که در چاپ آنها نیز از یک روش یکسان چاپ مانند افست استفاده شده است. اما وقتی هزینه آنها محاسبه می‌شود مشاهده می‌گردد که هزینه‌های یکی از این کتابها در مقایسه با کتاب دیگر بیشتر است. یکی از دلایل این تفاوت می‌تواند به این خاطر باشد که احتمال دارد یکی از این کتابها متنی به اصطلاح راسته دارد که در آن نیازی به فرمول نویسی و ترسیم نمودارها و جداول و عکسهای دشوار و پیجیده ندارد. به این خاطر، هزینه حروف چینی (تایپ) آن کمتر از دیگری شده است.

در کل برای اطلاع مولفان می‌توان مواردی که در تعیین هزینه چاپ کتاب مهم اند را در فهرست زیر آورد:

– کیفیت و طراحی جلد

– نوع جلد به کار رفته

– قطع کتاب

– تعداد صفحات

– کیفیت کاغذ

– تعداد تیراژ

– نوع چاپ

– اخذ مجوزها

– دستمزد ناشر

– کیفیت ویراستاری

و موارد دیگر

برخی از وب سایتهایی وجود دارند که ظاهراً مولف می‌تواند با انتخاب چند گزینه به سادگی میزان هزینه چاپ کتاب را تعیین کند. اما در واقع این کار قابل قبول نیست.  در بازار کتاب هستند کتابهایی که بدون اعمال کوچکترین ویراستاری بر آنها وارد بازار شده‌اند که باید بگوییم برای یک مولف نداشتن چنین کتابهایی بهتر از داشتن آنهاست. زیرا کتابی که پر از غلط املایی باشد یا ویراستاری خوبی بر روی آن نشده باشد از دیدگاه مخاطبین آن کتابی کم ارزش تلقی خواهد شد که سریعاً از دور خارج خواهد گردید.

داشتن گروه ویراستاری و طراحی قوی برای هر انتشاراتی یک نعمت بزرگی است. زیرا محصولاتی که از دست انها خارج می‌شوند انصافاً کتابهای بسیار با کیفیت و شکیلی هستند که برای هر خواننده‌ای خواندن آن لذت بخش است. بنابراین، نمی‌توان کیفیت طراحی صفحه، تایپ، ویرایش و ویراستار و بسیاری از موارد ریز دیگر را که به هیچ عنوان نمی‌توان برای آنها کمیتی قایل شد وارد فرمول ریاضی نموده و هزینه چاپ کتاب را تعیین نمود.

بنابراین، دقیق ترین روش تعیین هزینه کتاب آن است که اجازه داده شود گروه انتشاراتی با ملاک‌های خود و با در نظر گرفتن تمامی شرایط کیفی و کمی هزینه را تعیین نماید سپس در قبال هریک از هرینه‌های دریافتی تعهد دهد تا به صورت تمام و کمال تعهدات خود را عملی خواهد ساخت.

چاپ کتاب با تیراژ پایین

چاپ کتاب با تیراژ پایین

تیراژ یا شمارگان به تعداد کل کتابهایی اطلاق می‌گردد که در یک دوره چاپ انتشار پیدا می‌کنند. برای مثال، اگر در شناسنامه کتاب تعداد تیراژ را ۲۰۰۰ جلد نوشته باشد به این منظور است که از یک کتاب ۲۰۰۰ جلد چاپ شده است. منظور از چاپ کتاب با تیراژ پایین آن است که ناشر با موافقت مولف معمولاً زیر ۱۰۰۰ جلد را در یک دوره چاپ منتشر می‌کنند. اصولی برای چاپ کتاب با تیراژ پایین وجود دارد که در زیر به انها اشاره خواهیم کرد.

چاپ کتاب با تیراژ پایین

بسیاری از مولفین سابقه و تجربه قبلی چاپ کتاب را ندارند و در نظر دارند برای اولین بار کتابی را در یک حیطه خاصی منتشر نمایند. معمولاً مولفینی که با تجربه و با سابقه هستند ناشرین انها را می‌شناسند و با توجه به کیفیتی که کتابهای قبلی او دارد راغب هستند تا کتابهای جدید وی را نیز به مرحله چاپ برسانند. چاپ کتاب با تیراژ پایین برای افرادی که شرایط زیر را دارند بسیار مفید و مناسب خواهد بود:

۱- افرادی که به تازگی وارد عرضه تالیف شده‌اند.

۲- افرادی که درباره استقبال از کتاب از سوی مخاطبین شک و تردید دارند.

۳- مولفینی که نمی‌توانند هزینه‌های چاپ در تیراژ بالا را پرداخت کنند.

۴- مولفینی که می‌خواهند در بازه زمانی مختلفی کتاب خود را چاپ کنند.

افرادی که شرایط فوق را دارند بهتر است از روش چاپ کتاب با تیراژ پایین استفاده نمایند. در چاپ کتاب با تیراژ پایین برای مثال ناشر ۱۰۰۰ جلد بر روی شناسنامه کتاب درج می‌کند اما با توافق مولف این مقدار را در سه بازه زمانی ۴ ماهه چاچ می‌کنند مثلاً ۳۰۰ نسخه در یک بازه، در بازه دوم ۴۰۰ نسخه و در بازه سوم ۳۰۰ نسخه که روی هم رفته ۱۰۰۰ جلد را شامل می‌شود.

واقعیت این است که این روش برای افرادی که که یکی از چهار شرط فوق را دارند از هر نظر مزیت‌هایی دارد. بسیاری از مولفان (چه با تجربه و چه بی‌‌تجربه) شاید بر حسب ارزشیابی و تشخیص اشتباه خود اقدام به تالیف کتابی نمایند و با صرف زمان و هزینه زیاد آن را با تیراژ بالا به چاپ برسانند. بعد از چاپ متوجه عدم استقبال خوانندگان می‌شوند و تازه درمی‌یابند که نتوانسته‌اند نیاز مخاطبین خود را به درستی پاسخ دهند. در این شرایط علاوه بر صرف هزینه و زمان، تعداد ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ کتاب ساید با بیش از ۱۵ صفحه روی دست مولف باقی مانده است که خود این کتابها نیز با صرف هزاران کاعذ و جلد تولید شده‌اند. همانطور که می‌بینید گاهی چاپ کتاب با تیراژ پایین می‌تواند حافظ منافع شخصی و ملی به صورت یکجا باشد.

چاپ کتاب نارون این پیشنهاد را بر اساس ماهیت کتاب و ارزیابی دقیق آن به مولف خواهد داد تا بتوانند بر اساس کیفیت کتابی که چاپ کرده‌اند بهترین تصمیم را در باب تعداد تیراژ کتاب خود اخذ نمایند.

در نظر داشته باشید که تیراژ پایین یا بالا همیشه دال بر کیفیت کتاب نیست. بنابراین با تصمیم گیری صحیح در حیطه تعداد تیراژ شما می‌توانید در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید. این امکان نیز وجود دارد که شاید مولفی کتاب بسیار خوب و مفیدی را نوشته است اما از نیازمندی‌های بازار خوانندگان کتاب اطلاعات دقیقی ندارد و احساس می‌کند کتاب وی جذابیت لازم را نداشته باشد. در این صورت ارزیابی که همکاران متخصص ما در چاپ نارون انجام خواهند داد این اطمینان را به مولف خواهد داد که تیراز خود را در رقم بالایی انتخاب کند.

مراحل چاپ کتاب و مفاهیم مختلف آن

چاپ کتاب با مجوز رسمی

هر انتشاراتی که برای مولف کتابی را چاپ می‌کند موطف است خود سه مجوز بسیار مهم را اخذ نماید. این سه مجوز برای شناسایی کتاب و جلوگیری از دخل و تصرف و سرقت علمی بسیار مهم هستند و اطالعات آنها معمولاً در صفحه مربوط به شناسنامه کتاب ذکر می‌گردد. در این مطلب به ارایه این سه مجوز اصلی پرداخته می‌شود. منظور از چاپ کتاب با مجوز رسمی به این سه مجوز اشاره خواهد داشت.

چاپ کتاب با مجوز رسمی

اسامی مجوزهایی که در چاپ کتاب اخذ می‌شوند عبارتند از:

– شابک

– فیپا

– فرم مجوز قبل از چاپ

۱- شابک. در چاپ کتاب با مجوز رسمی اولین مجوز همان اخذ شابک می‌باشد. منظور از شابک یک شماره است که به یک کتاب اختصاص پیدا می‌کند. این شماره از خانه کتاب دریافت می‌گردد. خانه کتاب شماره شابک را به صورت مورد به مورد به ناشر ارایه نمی‌دهد بلکه این شماره‌ها را به صورت سری در اختیار ناشر قرار می‌دهد و ناشر نیز موظف است که برای هر کتاب یک شماره شابک را اختصاص داده و در صفحه شناسنامه کتاب درج نمایند.

۲- فیپا. فیپا مخفف فهرست نویسی پیش از انتشار است. این مجوز از کتابخانه ملی دریافت می‌گردد. ناشر برای انجام این فهرست نویسی و اخذ فیپا می‌بایست آخرین نسخه بدون غلط و اشتباه و کامل کتاب را به همراه شماره شابک آن به کتابخانه ملی ارسال دارد. هم اکنون ناشران می‌توانند این کار را به صورت الکترونیکی نیز انجام دهند. به این شکل که ۲۰ صفحه پی دی اف از اول کتاب و ۲۰ صفحه پی دی اف از آخر کتاب را به وب سایت کتابخانه ملی ارسال دارند و ناشر پس از گذشت مدتی می‌تواند اطلاعات فیپا را برای این کتاب از وب سایت کتابخانه ملی دریافت نموده و در قسمت شناسنامه کتاب درج نماید.

۳- فرم پیش از چاپ. وزارت فرهنگ و ارشاد قبل از توزیع و نشر کتاب می‌بایست محتوای آن را بررسی نماید موردی مغایر با قانون در آن نباشد. حال، ناشران می‌توانند به جای دیافت این فرم یا مجوز، فرم برگه اطلاعات کتاب را دریافت نمایند که وزارت فرهنگ و ارساد بلافاصله این برگه را مهر و امضا می‌کند. در این صورت تمامی مسئولیت‌ها و نیز عواقب پس از چاپ کتاب بر عهده ناشر است. 

یک مجوز دیگر برای افرادی که می‌خواهند کتاب خود را به فروش برسانند نیز لازم است که عبارت است از فرم اعلام وصول. ناشر باید این فرم را در صورتی که مولف می‌خواهد کتاب خود را به فروش برساند تکمیل نموده و به وزارت ارشاد ارسال نماید و بعد از تایید این ارگان، کتاب اجازه خرید و فروش را در بازار کتاب خواهد داشت.

متاسفانه برخی افراد سودجو که نام انتشارات را به دروغ یدک می‌کشند با ارایه یک شماره شابک جعلی به کتاب به مولفین قول اخذ مجوزهای رسمی برای چاپ کتاب را می‌دهند. مولفین حتماً می‌بایست در نظر داشته باشند که دریافت مجوز فیپا و شابک مهمترین و اصلی‌ترین ملاک رسمی بودن چاپ کتاب است. اطلاعات فیپای کتاب را می‌توانید از وب سایت کتابخانه ملی استعلام نمایید تا مطمئن شوید مجوزهای اخذ شده واقعی هستند یا خیر.